tisdag 18 december 2007

Inför e-Smart

De sista hektiska dagarna före jul sitter e-utvecklarna och planerar den nya utbildningen e-Smart. Vi ska ha gemensam introduktion och därefter diskussioner i seminariegruppen. Vi vill lyfta deltagarnas blick och försöka ge en större bild av vad som händer inom IT i skolan och i världen i övrigt.
Som e-utvecklare är vi sålda på möjligheterna och tror verkligen på alla nya verktyg -för eleverna och för pedagogerna.
Vi går en spännande vår till mötes!